Kalkulator efektywności energetycznej

Ciepło i woda (5/7)
Aż 70% energii w naszych domach zużywamy na ich ogrzanie (instalacja c.o.). Kolejne 15% to podgrzanie ciepłej wody (instalacja c.w.u. ). Są to kluczowe instalacje w naszym domu, więc ich dobór powinien uwzględniać takie kwestie, jak koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, emisję zanieczyszczeń (walczmy z trującym smogiem!) czy dostępność paliwa.
Źródło ciepła na C.O.
Planowana wymiana źródła
Jakim urządzeniem ogrzewasz dom?
Jeżeli planujesz wymiane z jakiego urządzenia będziesz korzystal?
Źródło ciepła na C.W.U.
Planowana wymiana źródła
Jakiego urzadzenia używasz do podgrzewania wody użytkowej
Jeżeli planujesz wymianę z jakiego urządzenia będziesz korzystał?
Modernizacja instalacji C.W.U. (stosowanie perlatorów - napowietrzanie strumienia wypływającej wody)
Stan aktualny
Planowany stan
Modernizacja instalacji C.W.U. (stosowanie baterii bezdotykowych z fotokomórką i perlatorem)
Stan aktualny
Planowany stan
Zastosowanie energooszczędnych urządzeń pomocniczych (pompy, silniki)
Stan aktualny
Planowany stan
Sterowanie centralne energią w budynku (ogrzewania, wentylacja)
Stan aktualny
Planowany stan